پروفایل Profile

پروفایل ها یکی از موضوعات در شبکه می باشد که می توان از طریق آن به ثبت فعالیتها و تنظیمات مربوط به یک کاربر پرداخت.

برای شروع :

هر یوزر بعد از اولین راه اندازی باعث ایجاد پروفایل مخصوص به خود بر روی سیستم می شود.

برای اینکه بدانید چه اطلاعاتی در پروفایل ذخیره می شود می توانید به مسیر زیر برید :

C:\Documents and Settings\Default User این اطلاعات بعد از اولین راه اندازی به یوزر به طور اتومات اختصاص پیدا می کند.مطابق شکل 

/ 1 نظر / 26 بازدید